Відділ  архітектури, земельних відносин, житлово-комунального господарства та державного архітектурного контролю Кам’янської сільської ради (далі по тексту «Відділ»), є нормативним актом, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи Відділу. Положення діє до моменту його скасування або затвердження нового документа.

    Відділ утворюється Камянською сільською радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у галузі будівництва на території об’єднаної територіальної громади, є уповноваженим органом містобудування та архітектури відповідно до Закону.

      Відділ є структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним Кам’янської сільської ради та є робочим органом, який регулює діяльність з розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів сільської ради та виконавчим органом з присвоєння адрес.

Відділ у своїй діяльності підзвітний Кам’янській сільській раді та підконтрольний і підпорядкований її виконавчому комітету, сільському голові, заступнику сільського голови, а з питань делегованих повноважень -  центральним та місцевим органам виконавчої влади, які здійснюють державну політику у галузі будівництва.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами органів центральної влади, які реалізують державну політику у сфері містобудування і архітектури та архітектурно-будівельного контролю, рішеннями  Кам’янської сільської ради та її виконавчого комітету , розпорядженнями Кам’янського сільського голови, прийнятими в межах їх компетенції, вимогами Державного стандарту України , Міжнародного стандарту, а також даним Положенням.

Відділ є структурним підрозділом Камянської сільської ради та не має статусу юридичної особи публічного права. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, використовує у роботі штампи та бланки із найменуванням структурного підрозділу.

Відділ володіє та користується закріпленим за ним майном, яке є комунальною власністю.

Камянська сільська рада створює умови для повноцінної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, обладнаними місцями схоронності документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань охорони праці і служби в органах місцевого самоврядування.

Закрити вікно