Відділ освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту, культури і туризму Кам’янської сільської ради (далі – Відділ) утворюється Кам’янською сільською радою, підзвітний і підконтрольний Кам’янській сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету Кам’янської сільської  ради, Кам’янському сільському голові, заступнику Кам’янського сільського голови з питань діяльності органів  виконавчої влади (відповідно до розподілу обов’язків), а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади. 

 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про  захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого  самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про  освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Про культуру», «Про туризм», «Основи законодавства про охорону здоров’я» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету  Міністрів України, профільних міністерств, рішеннями Кам’янської сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями Кам’янського сільського голови, даним  Положенням і іншими нормативними актами. 

 

 Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. 

 Відділ немає статусу юридичної особи публічного права, є структурним підрозділом Кам’янської сільської ради.  

Закрити вікно