Відділ правового забезпечення Кам’янської сільської ради (надалі - Відділ) є структурним підрозділом Кам’янської сілсьької ради, утворений відповідно до ст.ст.11,54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", підзвітний та підконтрольний їй, підпорядкований Кам‘янському сільському голові.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради та виконавчого комітету сільської ради, розпорядженнями сільської голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та роботу Відділу.

Відділ здійснює документальне, інформаційне, методичне забезпечення та юридично-правовий супровід діяльності сільської ради, сільської голови та виконавчих органів сільської ради.

Відділ взаємодіє з іншими виконавчими органами сільської ради, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, правоохоронними та судовими органами, органами виконавчої влади, іншими суб’єктами владних повноважень, юридичними та фізичними особами.

Відділ не має статусу юридичної особи.

Закрити вікно